معنی و ترجمه کلمه broad-arrow engine به فارسی broad-arrow engine یعنی چه

broad-arrow engine


علوم هوايى : موتور پيستونى با سه رديف سيلندر که با زاويه کمتر از ¹ 9درجه نسبت به يکديگر قرارگرفته اند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها