معنی و ترجمه کلمه broad-jump به فارسی broad-jump یعنی چه

broad-jump


ورزش : پرش طول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها