معنی و ترجمه کلمه broadband amplifier به فارسی broadband amplifier یعنی چه

broadband amplifier


الکترونيک : فزونساز باند گسترده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها