معنی و ترجمه کلمه brochette به فارسی brochette یعنی چه

brochette


سيخ ياميل کوچک ،سنجاق يا گل سينه کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها