معنی و ترجمه کلمه broken down به فارسی broken down یعنی چه

broken down


ازپاى درامد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها