معنی و ترجمه کلمه broken hardening به فارسی broken hardening یعنی چه

broken hardening


علوم مهندسى : سخت گردانى شکسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها