معنی و ترجمه کلمه broken money به فارسی broken money یعنی چه

broken money


پول خرد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها