معنی و ترجمه کلمه broken به فارسی broken یعنی چه

broken


شکسته شده ،منقطع ،منفصل ،نقض شده ،رام واماده سوغان گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها