معنی و ترجمه کلمه broodmare به فارسی broodmare یعنی چه

broodmare


ورزش : ماديان براى توليد نژاد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها