معنی و ترجمه کلمه brother به فارسی brother یعنی چه

brother


)pl.brothers & brethren(برادر،همقطار
قانون ـ فقه : اخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها