معنی و ترجمه کلمه brush-shifting motor به فارسی brush-shifting motor یعنی چه

brush-shifting motor


علوم مهندسى : سروموتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها