معنی و ترجمه کلمه bubble horizon به فارسی bubble horizon یعنی چه

bubble horizon


افق نمايان از زير ابر
علوم نظامى : ابر شکافدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها