معنی و ترجمه کلمه bubble sort به فارسی bubble sort یعنی چه

bubble sort


مرتب کردن حبابى ،جور کردن حبابى
کامپيوتر : سورت حبابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها