معنی و ترجمه کلمه bucket step به فارسی bucket step یعنی چه

bucket step


فيکس کردن پا براى استراحت( کوهنوردى)
ورزش : فيکس کردن پا براى استراحت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها