معنی و ترجمه کلمه buckshot به فارسی buckshot یعنی چه

buckshot


چارپاره ،ساچمه درشت
ورزش : گلوله سربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها