معنی و ترجمه کلمه buddy system به فارسی buddy system یعنی چه

buddy system


ورزش : شناگران بخاطر ايمنى دو نفره کردن
علوم نظامى : سيستم گماشتن هم خرج براى سربازان سيستم تقويت روحيه با گماشتن همرزم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها