معنی و ترجمه کلمه budget classification به فارسی budget classification یعنی چه

budget classification


بازرگانى : طبقه بندى بودجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها