معنی و ترجمه کلمه budget directive به فارسی budget directive یعنی چه

budget directive


علوم نظامى : دستورالعمل تهيه بودجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها