معنی و ترجمه کلمه budget process به فارسی budget process یعنی چه

budget process


فرايند بودجه
بازرگانى : مراحل بودجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها