معنی و ترجمه کلمه buff-stick به فارسی buff-stick یعنی چه

buff-stick


چوبيکه چرم( گاوميش ) بدان پيچيده است و براى پرداخت کردن بکار ميبرند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها