معنی و ترجمه کلمه buffet به فارسی buffet یعنی چه

buffet


قفسه جاى ظرف ،بوفه ،اشکاف ،رستوران ،کافه ،مشت ،ضربت ،سيلى
علوم هوايى : نوسانات نامنظم ساختمان هواپيما در اثر اشفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها