معنی و ترجمه کلمه building material به فارسی building material یعنی چه

building material


علوم مهندسى : مصالح ساختمانى
معمارى : مصالح ساختمان

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها