معنی و ترجمه کلمه building official به فارسی building official یعنی چه

building official


عمران : بازرسان ساختمان

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها