معنی و ترجمه کلمه building unit به فارسی building unit یعنی چه

building unit


واحد ساختمانى
علوم مهندسى : جزء ساختمانى بخشى از يک ساختمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها