معنی و ترجمه کلمه building up of generator به فارسی building up of generator یعنی چه

building up of generator


الکترونيک : پيش تحريک مولد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها