معنی و ترجمه کلمه built on sand به فارسی built on sand یعنی چه

built on sand


سست بنياد،ناپايدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها