معنی و ترجمه کلمه built-up edge به فارسی built-up edge یعنی چه

built-up edge


علوم مهندسى : لبه مخصوص نصب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها