معنی و ترجمه کلمه bulging test به فارسی bulging test یعنی چه

bulging test


علوم مهندسى : ازمايش برامدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها