معنی و ترجمه کلمه bulid به فارسی bulid یعنی چه

bulid


ساختن ،طرح کردن
علوم مهندسى : بنيان گذاردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها