معنی و ترجمه کلمه bulk material به فارسی bulk material یعنی چه

bulk material


اماد حجيم ،اماد يک جا
علوم مهندسى : مواد اوليه حجيم
علوم نظامى : اماد قوال


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها