معنی و ترجمه کلمه bulk petroleum به فارسی bulk petroleum یعنی چه

bulk petroleum


سوخت مخزنى ،سوخت قوال
علوم نظامى : مخازنى که بيش از 55 گالن ظرفيت دارند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها