معنی و ترجمه کلمه bull pen به فارسی bull pen یعنی چه

bull pen


محوطه نرده دار تمرين توپگيرى بيس بال
ورزش : توپزنهاى ذخيره بيس بال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها