معنی و ترجمه کلمه bulldozer به فارسی bulldozer یعنی چه

bulldozer


علوم مهندسى : بولدوزر
عمران : بولدوزر
معمارى : بولدوزر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها