معنی و ترجمه کلمه bullet به فارسی bullet یعنی چه

bullet


گلوله تفنگ
کامپيوتر : بولت
ورزش : توپ سريع ،گلوله فشنگ
علوم نظامى : گلوله
علوم دريايى : فشنگ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها