معنی و ترجمه کلمه bulletin board system به فارسی bulletin board system یعنی چه

bulletin board system


کامپيوتر : سيستم تخته بولتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها