معنی و ترجمه کلمه bulletin board به فارسی bulletin board یعنی چه

bulletin board


electronic bulletin board،تابلوى اعلانات
کامپيوتر : تخته بولتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها