معنی و ترجمه کلمه bumping tool به فارسی bumping tool یعنی چه

bumping tool


علوم مهندسى : ابزار خم کارى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها