معنی و ترجمه کلمه bundle به فارسی bundle یعنی چه

bundle


افزودن نرم افزار،کانونى کردن ،متمرکز کردن ،دسته( در اعصاب)،بسته ،مجموعه ،دسته کردن ،بصورت گره دراوردن ،بقچه بستن
علوم مهندسى : دسته کردن دسته
کامپيوتر : دستگاهها جانبى و سرويس ها به عنوان قسمتى از قيمت خريد يک سيستم کامپيوترى
روانشناسى : دسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها