معنی و ترجمه کلمه bung به فارسی bung یعنی چه

bung


چوب پنبه بشکه ،دريچه مجرا،کيسه ،(مج ).جيب بر،ساقى ،دروغ ،سوراخ بشگه رابستن
علوم مهندسى : بخشى از طاق کوره گازى و هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها