معنی و ترجمه کلمه bunkered به فارسی bunkered یعنی چه

bunkered


ورزش : افتادن گوى در زمين مانع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها