معنی و ترجمه کلمه buoyant mine به فارسی buoyant mine یعنی چه

buoyant mine


مين غوطه ور
علوم نظامى : مين شناور ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها