معنی و ترجمه کلمه burble point به فارسی burble point یعنی چه

burble point


علوم هوايى : زاويه حمله اى که در ان شکست جريان هوا روى بال شروع ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها