معنی و ترجمه کلمه burdensome tax به فارسی burdensome tax یعنی چه

burdensome tax


ماليات مشقت بار
بازرگانى : ماليات مزاحم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها