معنی و ترجمه کلمه bureaucrasy به فارسی bureaucrasy یعنی چه

bureaucrasy


رعايت تشريفات ادارى بحدافراط،حکومت ادارى ،تاسيسات ادارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها