معنی و ترجمه کلمه burial به فارسی burial یعنی چه

burial


تدفين ،زير خاک کردن ،دفن ،بخاک سپارى ،تدفدين
علوم نظامى : مراسم تدفين کفن و دفن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها