معنی و ترجمه کلمه burladero به فارسی burladero یعنی چه

burladero


ورزش : ديوار چوبى محافظ هنگام تعقيب شدن گاوباز بوسيله گاو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها