معنی و ترجمه کلمه burning-glass به فارسی burning-glass یعنی چه

burning-glass


عينک اتشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها