معنی و ترجمه کلمه burnt almond به فارسی burnt almond یعنی چه

burnt almond


بادام سوخته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها