معنی و ترجمه کلمه burring reamer به فارسی burring reamer یعنی چه

burring reamer


علوم مهندسى : دستگاه فرز لوله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها