معنی و ترجمه کلمه bushel به فارسی bushel یعنی چه

bushel


مقياس وزنى است معادل 4 پک )peck( و 32کوارتز)quarts( ،پيمانه غله وميوه که درحدود 36ليتر است ،کيل ،باپيمانه وزن کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها